תכנון פיננסי

תכנון פיננסי הינו מן הפעולות החשובות ביותר בכדי להגיע לעצמאות כלכלית ולהבטיח את העתיד הכלכלי. צוות המתכננים שלנו פועל לעזרת לקוחותינו בקבלת החלטות כלכליות אופטימליות הנוגעות לכלל הכספים הקיימים והצפויים להתקבל בעתיד. תפקידו של המתכנן הפיננסי הינו לפרוס את כל ההיבטים הכלכליים שיש בחייו של כל אדם ותא משפחתי החל מאיתור כספים אבודים וניהול נכון של מרכיבי החיסכון דרך ניהול תזרים נכון באמצעות איחוד והוזלת הלוואות והוצאות מימון ועד להוצאות השוטפות שמלוות אותנו במהלך חודש בחודשו.
תכנון פיננסי מהווה צעד כלכלי מושכל שבו בונים תכנית מותאמת בעידן של אפשרויות מרובות, אנחנו מאתרים עבורכם את החלופות הפיננסיות שעונות על הצרכים הכלליות ומהמטרות שהוצבו וזאת בתנאים הטובים ביותר שניתן להשיג. בכדי להבטיח את השגת היעדים שהוצבו ולהגדיל את הרווח הכלכלי למקסימום – פיתחנו את המודל ,
המודל שלנו כולל מעטפת פיננסי מנצחת שבסיסה סדר פיננסי לגבי החיסכנות הקיימים, עריכת תקציב חודשי בד בבד עם שליטה בהוצאות והשקעה חכמה של החסכונות.

המודל שלנו מורכב מ 5 עיקרים

ניתוח ומיפוי מקיף של כל המרכיבים הפיננסים

הכנסות, הוצאות וחסכונות.

איפיון מטרות הלקוח

בפרקי זמן משתנים הכפופים לצרכים הכלכליים, ויעדים אישיים.

בניית תכנית עסקית מקיפה

ויצירת מרחב פיננסי סדור שישמש את הלקוח לכל החיים.

מימוש תכנית העסקית

טיפול בחסכונות קיימים , השקעות עתידיות, הפחתת עלויות קבועות ומשתנות

בניית מודל מעקב אישי

בכדי ליצור בקרה הכוללת דיווח שוטף ללקוח לשמירת התכנית העסקית גם בעתיד.