מסמכים נדרשים

בכדי להתחיל את תהליך המשכנתא ובייחוד את המכרז בפועל עלינו לקבל:
1. ת.ז+ ספח פתוח – של כל הרוכשים
2. דפי פירוט עובר ושב – שלושה חודשים אחרונים.
3. שכירים: שלושה תלושים אחרונים
4. עצמאיים: אישור רו"ח(טופס יסופק ע"י החברה) + 2 שומות מס אחרונות.
5. אישור על הכנסות אחרות – שכירות( חוזה שכירות), גמלאות , דיווידנדים וכו'.
6. פירוט הלוואות קיימות – כל סוג של הלוואה שיתרתה 18 חודשים לפחות.
7. חוזה (במידה ונחתם) – לא חובה עד לאישור הסופי(שלב ג').
*יתר המסמכים החל משלב ג' – מהאישור הסופי עד לביצוע בפועל של המשכנתא, יהיו בהתאם לסוג העסקה(קבלן / יד שנייה / בנייה וכו'). על כן יפורטו בטופס נפרד שישלח בהמשך.

רשימת הבטחונות – רכישת דירה יד שניה טאבו
1. שמאות על הנכס
מסמכים נדרשים(טאבו) – היתר, תשריט, נסח טאבו עדכני, חוזה רכישה, ת.ז, הפנייה לשמאי- במידה ותרצו, אנו נפנה לשמאי בשמכם ונסייע להפיק את המסמכים שיצטרך.
2. רישום הערת אזהרה לטובת הבנק- רישום המשכנתא בנסח טאבו
3. יפוי כוח נוטריוני
4. מסמך התחייבות עו"ד רישום בעלים ורישום משכנתא
5. מסמכי התחייבות מוכרים – הצהרת סכום ששולם, הצהרת סכומים ופרטים לתשלום, ת.ז, אסמכתא פרטי חשבון להעברה.
6. הרשאה לחיוב חשבון
7. דיווח מס רכישה + משח(טופס דיווח).
8. ביטוחים : ביטוח חיים על סכום המשכנתא(כל הלווים). ביטוח נכס: לפי סכום שקובע השמאי(ערך כינון).
9. שטרות משכנתא לרישום.
10. נסח טאבו עם הערת אזהרה בפועל לטובת הבנק
11. רישום ברשם המשכונות – מתבצע בעת החתימה בבנק.
12. תוצאות עיון רשם משכונות לאחר רישום.
13. חוזה רכישה.
14. אישור עירייה העדר חובות למשכנתא

מסמכים נוספים לפי סוג עסקה

דירה מקבלן
1. היתר בתוקף
2. גרמושקה
3. הוראה בלתי חוזרת
4. שוברי תשלום לבנק
5. מסמך החרגה
6. טופס 50 – אישור מס
7. התחייבות קבלן

מחזור משכנתא
1. מכתב כוונות עדכני
2. הסכמה לרישום הערת אזהרה מהבנק שממנו ממחזרים
3. שטרות משכנתא לרישום הבנק שבו מתבצע המיחזור

אלו הם המסמכים המרכזיים המהווים כבטחונות בכדי לבצע את המשכנתא בפועל. חשוב להדגיש כי רשימה זו איננה כוללת את כל המסמכים וייתכנו מסמכים נוספים בהתאם לסוג העסקה, מיקום הנכס, שיעור המימון וכו'.
כמו כן, במטרות משכנתא אחרות כמו שיפוצים , עזרה לבין משפחה או לכל מטרה – יידרשו מסמכים נוספים.