מדדים

ישנם שני מדדים אשר משפיעים על המשכנתא:

מדד המחירים לצרכן

מדד תשומות הבניה

בעמוד זה נסביר מהו כל מדד ואת ההשפעות של כל מדד על המשכנתא שלנו בפועל . בנוסף, ניתן טיפים(שכדאי לשמור) הנוגעים למדדים אלו – כולל דוגמאות להמחשה והבנת השפעת המדדים בפועל.

 

מדד המחירים לצרכן

 

מדד זה מחושב עלידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המדד מצביע למעשה על האינפלציה במשק בכל חודש בחודשו. המדד מחושב באמצעות בחינת שינויי המחירים של סל מוצרים קבוע, כמו דיור.

המינוח צמוד או לא צמוד מתייחס בדיוק למדד זה. כלומר, כאשר בוחרים לשלב מסלול צמוד במדד המשמעות היא חשיפה לשינויים בהחזר החודשי ובסך הכולל של המשכנתא עצמה

 

 

מדד המחירים לצרכן – דוגמה

נניח שאדם לוקח    1,000,000 שקל מהבנק במסלול צמוד למדד. ומשלם החזר של 5000 שקל בחודש. לאחר חודש המדד עלה ב1% אחד המשמעות היא יתרת הקרן תהיה 1,010,000 כך שלמעשה אותו לקוח חייב יותר כסף לבנק משלקח מלכתחילה! יתר על כן, גם ההחזר החודשי עולה משום שיתרת הקרן גדלה

דבר נוסף, חישוב המדד יעשה לפי יתרת הקרן החדשה( 1,010,000) כך שבמקרה של עלייה נוספת יהיה ריבית דריבית לרעת הלקוח

למרות כל זאת, המדד יכול לפעול גם לטובת הלקוחות במקרה של ירידה אך זהו  סיכון שכדאי להעריך בזהירות יתרה. שכן, היו בעבר לווים שהצמידו את כל המשכנתא שלהם למדד ולאחר כמה שנים של החזרים חודשים למשכנתא אותם לווים גילו בתדהמה כי יתרת הקרן נשארה אותו הדבר

 

בכדי להיות מעודכנים בשינויים במדד המחירים לצרכן ניתן להיכנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 

 

מדד תשומות הבניה

 

מדד זה נוגע רק לאלו שקנו דירה מקבלן("על הנייר") ושלהם יתרת תשלום לקבלן על חשבון הדירה. כאשר הסכומים שלא שולמו מוצמדים למדד זה.

מדד תשומות הבניה נקבע עלידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אשר קובעת סל מוצרים אשר משפיעים על עלויות הבנייה. הלשכה מפרסמת את מדד תשומות הבנייה כל 15 לחודש בשעה 18:30.

חישוב מד התשומות מתבצע באמצעות חישוב השינוי החודשי של המדד מהמועד שבו נחתמה העסקה עד לפרסום האחרון של המדד ואז לכפול את ההיתרה הבלתי משולמת לקבלן.

 

 

 מדד תשומות הבנייה – דוגמה

 

נניח שיתרת התשלום לקבלן עומדת על 1,000,000 שח ומדד תשומת הקבלן עלה ממועד הצמדה(בדרך כלל ממועד חתימת החוזה) עד למועד התשלום ב -1% אחד. יהיה על רוכשי הדירה לשלם לקבלן תוספת של 10,000 שח.

למעשה, מדד תשומות הקבלן פועל כמעין ביטוח סיכונים לקבלן בכך ששינוים בעלויות הבניה מתגלגלות ישר לכיס הרוכשים. הקבלן מוגן בכל תקופת הזמן שבה שלוקח לו לבנות את הדירות כך שלאחר סיום הבנייה הקבלן מקבל תוספת תשלום על השינויים הללו בשל עליית מדד תשומות הבנייה. עם זאת יש לזכור, כי כאשר מקדימים תשלום לקבלן מתחמקים בספיגת עליית המדד בעתיד אך עם זאת אותם לקוחות חשופים לעלייה במדד המחירים לצרכן במידה ששוחרר מסלול שהינו צמוד למדד, מסלול זה מתחיל להשפיע מרגע שחרור הכספים הצמודים למדד. הרחבה על מדד תשומת הבנייה וטיפים מטעם ניצנים משכנתאות ופיננסים בע"מ ניתן למצוא בבלוג שלנו שבו מפורטים כל ההסברים על מדד תשומות הבניה

 

בכדי להיות מעודכנים בשינויים במדד תשומות הבנייה ניתן להיכנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה